دانلود آهنگهای منتخب کردی

آهنگ,کردی,آهنگ منتخب,kurdi music,music,دانلود آهنگهای منتخب کردی

آهنگ,کردی,آهنگ منتخب,kurdi music,music,دانلود آهنگهای منتخب کردی

  • درج سریع آگهی متنی رایگان
  • درج اعلامیه

 

 

در این صفحه هر هفته یک آهنگ منتخب کردی بارگزاری خواهد شد


آهنگ "یاران وصیه تم" کریم کابان(EBCKurd)


آهنگ "ته من" کریم کابان(EBCKurd)


آهنگ "تاقانه" عدنان کریم(EBCKurd)


آهنگ "بگه ری وه" زکریا(EBCKurd)


آهنگ "شیرین شیرینه " بیژن کامکار(EBCKurd)


آهنگ "هواره" مظهر خالقی(EBCKurd)


آهنگ "ای گول" هوال ابراهیم(EBCKurd)


آهنگ "بارانه " حسن زیرک(EBCKurd)


آهنگ "  تو چاوت نه ی شه" عباس کمندی(EBCKurd)


آهنگ "آخ لیل و داخ لیل" کیهان کلهر(EBCKurd)


آهنگ "گوله کم" عبدالله ماملی(EBCKurd)


آهنگ "مطرب حریفان" صدیق تعریف(EBCKurd)


آهنگ "نازنین" عبدالله ماملی(EBCKurd)


آهنگ "نیشانه ی پیری" بهجت یحیی(EBCKurd)


آهنگ "به ناز" حسن زیرک(EBCKurd)


آهنگ "خوی دونه شو" عمر دزه ای(EBCKurd)


آهنگ "ای یار" حسن زیرک(EBCKurd)


آهنگ "وکو  نه ی" عدنان کریم(EBCKurd)


آهنگ "خم " هیمن حسین(EBCKurd)


آهنگ "چاوروانی" برهم حسن(EBCKurd)


آهنگ "کراس کودری " بیژن کامکار (EBCKurd)


آهنگ "ناله شکینه" حسن زیرک(EBCKurd)


آهنگ "کَویار" مظهر خالقی(EBCKurd)


آهنگ "غم بو نانم" عباس کمندی(EBCKurd)


آهنگ "چهچه ی  بلبل" عدنان کریم(EBCKurd)


آهنگ "هی نار" حسن زیرک(EBCKurd)


آهنگ "تو وره" حسن عبدالقادر(EBCKurd)


آهنگ "بریندارم" عمر دزه ای(EBCKurd)


آهنگ "خاکی غریبی" عطا قره داغی(EBCKurd)


آهنگ "ای فلک" هوال ابراهیم(EBCKurd)


آهنگ "کولنجه" شهرام ناطری(EBCKurd)


 آهنگ "وصال " اصغر ایمانی (EBCKurd)


 آهنگ "خمی دوری تو " ایوب علی(EBCKurd)


 آهنگ "گول نیشان " مظهر خالقی(EBCKurd)


 آهنگ " غریب ماوم " حسن زیرک(EBCKurd)


آهنگ "پریشانم " محمد ماملی(EBCKurd)


آهنگ " ساقی" مظهر خالقی(EBCKurd)


آهنگ " تو هر جوانی" کامران عمر(EBCKurd)


آهنگ " باوانم" خلیل مولانایی(EBCKurd)


آهنگ "  گوله دهاتی" عباس کمندی(EBCKurd)


آهنگ "ساقی" زکریا(EBCKurd)


آهنگ "دی سان بارانه" حسن گرمیانی(EBCKurd)


آهنگ "ایواره یه" کاروان کامیل(EBCKurd)


آهنگ "ناله ی ده ف" بهجت یحیی(EBCKurd)


آهنگ "بروا" سامان عمر(EBCKurd)


آهنگ "هه ر یاد" برهم حسن(EBCKurd)


آهنگ "بو دلو دامو" عطا قره داغی(EBCKurd)


آهنگ "نه وروز" حسن زیرک(EBCKurd) عیدانه


آهنگ "یاوران مسم" شهرام ناطری(EBCKurd)


آهنگ "یادی به خیر " محمد ماملی(EBCKurd)


آهنگ "سنه" علاالدین بابا شهابی(EBCKurd)


آهنگ "دردی هجران " بیژن کامکار (ارسال آهنگ  :بابک گل کش)


آهنگ "بو به سالی " عباس کمندی (ارسال آهنگ  :بابک گل کش)


آهنگ "رشمالی خیلان " مظهر خالقی (EBCKurd)


آهنگ "په رچم و اگریجه " هیمن حسین(EBCKurd)


آهنگ "کوچی کُردان " عدنان کریم(EBCKurd)


آهنگ "گوهره " حسن زیرک(EBCKurd)


 


می توانید آهنگ های برگزیده خود را به آدرسهای EBCKurd@Gmail.com  یا Info@EBCKurd.com ارسال تا در این صفحه گذاشته شود

 

 

 

 

 

 

 

جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
1:03:42 PM
aparat facebook googleplus instagram