جاذبه هاي طبيعي

اقليم (Climate), چشم اندازهاي زيبا (Scenic beauty), سواحل و بندرگاه ها (Beaches and marine areas), پوشش گياهي و حيات وحش (Flora and fauna), ويژگي هاي خاص طبيعي (Special environmental features), پارك ها و مناطق حفاظت شده (Parks and consecration areas), جهانگردي درماني (Health tourism)اذبه هاي طبيعي کردستان

اقليم (Climate), چشم اندازهاي زيبا (Scenic beauty), سواحل و بندرگاه ها (Beaches and marine areas), پوشش گياهي و حيات وحش (Flora and fauna), ويژگي هاي خاص طبيعي (Special environmental features), پارك ها و مناطق حفاظت شده (Parks and consecration areas), جهانگردي درماني (Health tourism)اذبه هاي طبيعي کردستان

  • درج سریع آگهی متنی رایگان
  • درج اعلامیه

یک‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
3:10:04 AM
aparat facebook googleplus instagram