دنیای تصویر: عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

دنیای تصویر: عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

دنیای تصویر: عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

  • درج سریع آگهی متنی رایگان
  • درج اعلامیه

اخبار

دنیای تصویر: عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

مانی حقیقی، لیلا حاتمی، حسن معجونی، علی مصفا، لیلی رشیدی و علی باقری در فرش قرمز فیلم «خوک».

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

عوامل «خوک» روی فرش قرمز جشنواره برلین

 

 دیدگاه خود را بیان کنید
جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
9:19:24 PM
aparat facebook googleplus instagram